(Chia sẻ) Mẫu biên bản bàn giao tài sản bảo vệ mới nhất năm 2024

Trong quá trình triển khai các nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp, việc lập mẫu biên bản bàn giao tài sản bảo vệ là việc thường xuyên xảy ra. Vậy, mẫu biên bản bàn giao tài sản là gì? Mục đích của biên bản này là gì? Cùng Bảo Vệ VAS đi tìm hiểu chi tiết về chủ đề này nhé.

mẫu biên bản bàn giao tài sản bảo vệ

Mẫu biên bản bàn giao tài sản bảo vệ là gì?

Biên bản bàn giao tài sản bảo vệ là mẫu biên bản bàn giao giữ bên giao tài sản và người thuê bảo vệ và bên nhận bàn giao là công ty bảo vệ để tiến hành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đã được thống nhất từ trước đó. Trong biên bản bàn giao sẽ thể hiện rõ các nội dung:

  • Các bên tham gia bàn giao tài sản
  • Các loại tài sản bàn giao kèm theo số lượng cụ thể
  • Tình trạng tài sản
  • Cam kết của những bên tham gia quá trình bàn giao tài sản

Mục đích của việc lập biên bản bàn giao tài sản bảo vệ là gì?

Việc lập biên bản bàn giao tài sản là một dạng văn bản ghi chép lại toàn bộ những thông tin hợp pháp trong quá trình bàn giao tài sản giữa bên thuê dịch vụ bảo vệ và bên cung cấp dịch vụ bảo vệ. Trong biên bản xác định rõ ràng thông tin về: các bên tham giao tiến hành bàn giao, loại tài sản và số lượng bàn giao, tình trạng của tài sản, … cũng như các cam kết về vấn đề đảm bảo nguyên vẹn tài sản trong quá trình triển khai các nghiệp vụ bảo vệ.

Việc lập biên bản bàn giao này là nghiệp vụ rất cần thiết để đảm bảo tính minh bạch cũng như tránh xảy ra các vấn đề tranh chấp trong giai đoạn triển khai các nghiệp vụ bảo vệ giữa 2 bên.

Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao

Như đã trình bày ở trên về mục đích tạo lập biên bản bàn giao tài sản. Do vậy khi tiến hành lập biên bản quý vị nên lưu ý những vấn đề sau:

  • Cần ghi rõ ràng thời gian, địa điểm thực hiện nghiệp vụ lập biên bản và bàn giao tài sản.
  • Cập nhật đủ đủ các thông tin quan trọng của bên bàn giao, bên nhận bàn giao và người chứng kiến: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số căn cước công dân, …
  • Cập nhật đầy đủ các thông tin về tài sản bàn giao: Tên gọi, số lượng thực tế, tình trạng thực tế, đặc điểm nhận dạng, giá trị thực tế quy đổi của tài sản.
  • Thể hiện rõ ràng trách nhiệm của các bên và cam kết đối với quá trình bàn giao tài sản.
  • Phải có đầy đủ chữ kỹ của các đối tượng liên quan: Người bàn giao, người nhận bàn giao, người làm chứng, …

Nội dung mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh , ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày……tháng……năm…………..,vào hồi……giờ……phút.

Tại địa điểm :……………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Đại diện bên giao: ……………………………………………………………………………..

            Họ và tên                                      Chức vụ                                          Đơn vị

…………………………………………….      …………………………………………          ……………………………

Đại diện bên nhận: …………………………………………………………………………….

          Họ và tên                                      Chức vụ                                          Đơn vị

…………………………………………….      …………………………………………      ……………………………….

Cùng tiến hành lập biên bản bàn giao tài sản thiết bị , cụ thể như sau:

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Tình trạng

Biên bản kết thúc và hồi ……… giờ ………. phút, ngày …….. tháng ……. năm ……….., sau khi đã đọc cho mọi người có tên trên nghe và nhất ký ký tên dưới đây:

Ghi chú: …………………………………………………………………………………………………………….

                       Đại diện bên A                                                        Đại diện bên B

tải mẫu biên bản

Trên đây, Bảo Vệ VAS đã gửi tới quý khách hàng toàn bộ thông tin chi tiết về mẫu biên bản bàn giao tài sản bảo vệ mới nhất đang được chúng tôi áp dụng tại các dự án bảo vệ. Quý vị có thể tải “biên bản” bằng cách nhấn vào link ảnh phía bên trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *