Category Archives: Kiến thức bảo vệ

Kính chào quý vị. Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn về mặt kiến thức cho đội ngũ bảo vệ của VAS nói riêng và toàn bộ đội ngũ nhân lực bảo vệ nói chung. Chúng tôi sẽ cập nhật tại thư mục này những bài viết chia sẻ “kiến thức bảo vệ” để phục vụ các bạn trong quá trình cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn.